“Da li postoji ijedna druga politička partija koja će javno, glasno i jasno reći da se zalaže za ukidanje institucije privatnih javnih izvršitelja? Jedino se Srpska radikalna stranka istinski bori da se ova savremena pošast, zvana javni izvršitelji, zauvek ukine, a da se njihove nadležnosti vrate tamo gde im je i mesto, na nivo sudske ingerencije. Na grbači naroda, jednako se, putem javnih izvršitelja, obogatila i bivša i sadašnja vlast. Svima su oni bili od koristi i zato niko nije skupio hrabrosti da ih ukine. Mi srpski radikali se zalažemo za njihovo trajno ukidanje”, poručila je dr Marina Nedeljković.