„Održivost je svojevrstan društveni dogovor, ali i odgovor naprednih kompanija i država na rastuće izazove – tržišne, energetske, ekološke, socijalne. Nelt grupa, poslujući odgovorno u zemlji i svetu, braneći boje srpske privrede na dva kontinenta, opravdava ulogu regionalnog lidera, a posvećenost održivosti dodatno jača njen imidž, tržišnu vrednost i poverenje koje uživa u zajednici“, rekao je , predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež.

Primarni ciljevi Nelt grupe su, kako je istaknuto u izveštaju, digitalizacija poslovanja, okrenutost ka kupcima i klijentima kroz povećanje efikasnosti, ali i optimizacija korišćenja resursa i smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu.

„Pokazali smo da smo održiv sistem na čiju podršku mogu računati zaposleni i šira društvena zajednica, kao i da smo agilna kompanija, koja se brzo prilagođava i konstantno radi na usavršavanju poslovnih procesa. Dobar pokazatelj su naši prihodi, koji su prvi put u 2021. premašili milijardu evra“, kazao je generalni direktor Nelt grupe Miloš Jelić.

Dodao je da su strategija i dugoročna održivost kompanije bazirane na daljim investicijama u ljude i diversifikaciji portfolija brendova i usluga.

Nelt grupa posluje u Evropi i Africi, na 12 tržišta, na kojima u 18 kompanija zapošljava više od 4.000 ljudi.