To je za Betu rekao programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić, koji je izabran za predsedavajućeg Radne grupe za unapređenje izbornih uslova.

On je dodao da Radna grupa, kojom predsedava, još nije odliučivala ni o predlozima.

Inače, Radnu grupu čine po dva predstavnika poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini, političke stranke nacionalne manjine koje nemaju poslaničku grupu u Narodnoj skupštini, kao i organizacije civilnog društva, udruženje CRTA, Centar za slobodne izbore i demokratiju i Transparentnost Srbija.