Nova šema, poznata kao karta šanse za traženje posla, omogućena je za one s najmanje dve godine stručne obuke ili univerzitetskom diplomom priznatom u zemlji u kojoj je kvalifikacija stečena.

Takođe je potrebno poznavanje nemačkog ili engleskog jezika.

Da li podnosioci zahteva ispunjavaju uslove za takvu vizu, računa se na osnovu jezičkih veština, profesionalnog iskustva, starosti i veza s Nemačkom.

Kada se karta odobri, podnosilac zahteva može da uđe u Nemačku i traži posao do godinu dana, što znači da više ne mora da se podnosi ugovor s nemačkom kompanijom pre nego što može da uđe u Nemačku da radi, navodi RSE.

Nova šema je uvedena s ciljem da se smanji birokratija i skrate procedure.

“Obezbeđujemo da radnici i kvalifikovani radnici koji su godinama urgentno potrebni našoj privredi mogu da dođu u našu zemlju”, rekla je u subotu ministarka unutrašnjih poslova Nensi Fezer (Nancy Faeser).

Nova šema je deo obuhvatnog paket zakona koji ima za cilj da reši akutni nedostatak kvalifikovane radne snage u Nemačkoj.

Prva faza je počela u novembru 2023. i uglavnom je uključivala olakšanje puta do boravišne dozvole poznate kao EU plava karta i ticala se prepoznatih kvalifikovanih radnika.

Od subote su takođe proširene mogućnosti za državljane zemalja Zapadnog Balkana koji traže posao, uključujući za nekvalifikovane radnike.

Ipak, za ovo je i dalje potreban ugovor s nemačkom kompanijom kao preduslov za ulazak u Nemačku radi rada.