Rot je u intervjuu za list Nova rekao da u Evropskoj uniji (EU) nema mesta za sluge (predsednika Rusije Vladimira) Putin”.

On je naveo da EU više nema luksuz da se ne meša u unutrašnje stvari neke zemlje.

“Ne smemo biti ravnodušni ako fundamentalni principi demokratije i vladavine prava budu pod pritiskom u nekoj od naših partnerskih zemalja. Postoji čak i obaveza mešanja”, poručio je Rot.

Rot je rekao da su njegova očekivanja da će “nadležni organi i sudovi (u Srbiji) razjasniti sve u vezi sa ovim optužama (oko izbora) i ako bude potrebno, otvoriti put za ponavljanje izbora”, kao i da “snaga funkcionalne ustavne demokratije leži u njenoj sposobnosti da ispravi greške”.