Nenadić je kazao da je glasanje o predlozima koji su stigli 7. maja trebalo da se održi u ponedeljak, ali da je odloženo i da se ne nazire kada će se desiti.

“Iako je glasanje planirano za juče, ono se nije dogodilo. Nekoliko članova Radne grupe reklo je da je potrebno da im se omogući uvid u materijal u drugačijem formatu. Ta primedba ima osnova. Materijal je zato juče sređen, ali ni danas nije došlo do glasanja. Iz vladajuće većine ukazuju da se oni ne mogu izjasniti o predlozima zato što su ih kasno dobili i treba da izvrše spoljne konsultacije”, naveo je Nenadić.

Po njegovim rečima, predlagači izmena i dopuna zakona iz organizacija civilnog društva i opozicije istakli su da je traženje dodatnog roka neosnovano, jer je reč o predlozima koji su dostavljeni 7. maja.

“Za svaku odluku Radne grupe potrebno je da je prihvati 2/3 od ukupnog broja članova. Dodatni problem je što članovi koji dolaze iz poslaničke grupe vladajuće stranke nisu mogli da navedu dan do kad će razmotriti materijal. Rad grupe je na taj način praktično blokiran i nije moguće da se usvoje izmene i dopune zakona i druge mere koje bi mogle da poboljšaju sprovođenje izbora”, kazao je Nenadić.

On je dodao da je, kada je prihvatio da predsedava Radnom grupom, izneo viđenje da prioritetne mere do 15. maja treba da budu usvojene, ali da je sada jasno da to neće biti moguće.

Nenadić je govoreći o kontroli biračkog spiska izjavio da to nije bio prvobitno planirani zadatak te radne grupe i da je ona je formirana sa drugim ciljem, a da je na članovima da odluče da li će ta ovlašćenja koristiti.

Komentari (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *