On je predložio da REM bude pripojen Regulatornom telu za elektronske komunikacije, poštanske usluge i elektronske medije, čije formiranje j predložio, saopštila je stranka Zajedno.

Nešić je to predložio govoreći o predlogu Zakona o elektronskim komunikacijama na koji je podneo 18 amandmana, navodi se u saopštenju.

Kazao je i da REM ne sprovodi zakonske obaveze, te da “ne reaguje na dešavanja na emitovanom sadržaju – nasilje, diskriminaciju, političke zloupotrebe, zloupotrebu položaja pri dodele nacionalne frekvencije…“.

Funkcije REM-a bi, po njegovm predlogu, preuzelo bi Regulatorno telo za elektronske komunikacije, poštanske usluge i elektronske medije koje bi objedinilo nadležnosti postojećih regulatora Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) i REM-a.

Kazao je i da bi to telo predstavljalo “nacionalno regulatorno telo” koje bi pored elektronskih komunikacija i poštanskih usluga obuhvatalo i elektronske medije.

“Na ovaj način bi se uštedeo i novac u budžetu koji se sada izdvaja za finansiranje ova dva regulatorna tela i time bi REM prestao da postoji“, rekao je Nešić.

Dodao da je predlog stranke Zajedno motivisan željom da se dinamična oblast informaciono-komunikacionih usluga uredi, kako je naveo, kvalitetnije i primereno duhu vremena.

Prema njegovim rečima, cilj toga je efikasnija regulacija i smanjenje budžetskih izdvajanja.