Kao razlog za ovakvu situaciju u pozorištu Asocijacija je navela “apsolutnu dominaciju i kontrolu partijskih struktura na vlasti u procesu donošenja odluka vezanih za kulturne politike grada Beograda, netransparentan rad Serkretarijata za kulturu, na samovolju partijskih struktura koje odlučuju o budžetima za kulturu i potpunu isključenost struke iz procesa donošenja odluka”.

Samovolja i nemar prema umetnicima vide i kao uzrok nedavnog napada na prostorije udruženja Krokodil, naveli su iz Asocijacije i ponovili zahtev da se zaustavi praksa zanemarivanja potreba i problema aktera kulturne scene Srbije.