„Prvo ste nas ubeđivali da srpski građevinci ne umeju da grade mostove i tunele, pa auto-puteve, pa ste prošle dali Kinezima da, za 3,2 milijarde evra, grade kanalizaciju, a sad ste krenuli sa Kinezima da ugovarate i izgradnju obilaznica“, naveo je Nikezić u pisanoj izjavi.

On je kazao da srpski gradjevinci imaju znanje, dodajući da su oni gradili i u Srbiji ali i na svim kontinentima, ali da u srpskim „infrastrukturnim kombinacijama sa Kinezim i Turcima“ nema mesta za srpske firme.  

„Gradite po najvišim cenama u regionu, bez studije izvodljivosti, bez projekcije frekvencije saobraćaja, bez analize uticaja na javni dug, bez tendera i, što je najgore, bez srpskih firmi, pa zato ovi projekti više doprinose rastu i razvoju Kine ili Turske, nego Srbije“, rekao je Nikezić.   //