“Koliko se bolje živi u EU najbolje vidimo po tome što hiljade naših sugrađana danas odlazi i u Bugarsku i u Rumuniju, zemlje koje su tek u poslednjih deset godina počele da žive bolje od Srbije”, rekao je Nikezić na tribini “Srbija u EU 2030”, a saopštila SSP.

On je rekao da su do pre deset godina Rumuni dolazili da rade u Srbiji, a da je danas obrnuto, i da to nije čudno jer je Rumunija po kupovnoj moći na 77 odsto proseka EU, a Srbija na samo 44 odsto i po tom pokazatelju je četvrta najsiromašnija zemlja u Evropi.

Nikezić je rekao da je “uspeh Rumunije dokaz da je bolji život moguć” u kratkom roku, i da je to “direktan efekat članstva u EU”, ističući da je zato cilj SSP “članstvo Srbije u EU do 2030. godine”.