“Obaveza konverzije je inicijalno uvedena kako se proces privatizacije ne bi pretvorio u grabež za gradjevinskim zemljištem, uz gašenje osnovnih delatnosti i otpuštanje radnika. Danas ova obaveza postoji prilikom kupovine objekata i druge imovine u postupku stečaja, kada država ima svojinu nad zemljištem. Zato u ovim slučajevima investitor ima obavezu da plati konverziju takvog zemljišta u gradjevinsko zemljište nad kojim bi on imao svojinu”, objašnjava  Jovanović.

On je pitao zašto bi se država odrekla naknade od konverzije, a privilegovani investitori bez doplate dobili gradjevinsko zemljište, odnosno zašto bi na primer kupac imovine IMT-a dobio, kao bonus i ispod svake tržišne cene, 48 hektara najatraktivnijeg gradjevinskog zemljišta na Novom Beogradu.

“Prirodno je da tajkuni lobiraju za svoje interese, ali dužnost ministra je jedino da vodi računa o javnom interesu, pravičnosti i državnom budžetu”, zaključio je Jovanović.