Ishak Slezović ostaje na funkciji direktora radija, poslovne jedinice kompanije Beta Press D.O.O., odluka je menadžmenta.

“Nikola je odavno u našoj redakciji. Izgradio je prepoznatljiv kritički stil iznošenja činjenica. Osim toga, iza sebe ima dovoljno godina i iskustva da preuzme rukovođenje i odgovornost za redakciju. Na kraju, za svaki medij je najbolje da smena generacija teče preko novinara koji su se kalili u toj istoj redakciji. Mislim da je pravi trenutak za to”, ocenio je Slezović.

Menadžement Bete u obrazloženju naglašava da odluku o unapređenju donosi „na osnovu uverenja da je Nikola Kočović u dosadašnjem radu pokazao profesionalizam i beskomprisnu privrženost nezavisnom, objektivnom i nepristrasnom novinarstvu“.