Nacionalna organizacija potrošača Srbije (NOPS) upozorila je danas gradjane da budu oprezni pri donošenju odluke o ulasku u sudski proces sa Elektroprivredom Srbije (EPS) zbog naplate „troška garantovanog snabdevača“ na računima za električnu energiju.NOPS je pozvala Vrhovni kasacioni sud da zauzme načelni, obavezujući stav o tom pitanju.NOPS je saopštio da je proteklih dana više organizacija, od kojih su neke nepoznate javnosti, pozvalo potrošače na podnošenje masovnih tužbi na temelju jedne pravnosnažne presude kojom je potvrdjeno da EPS nema pravo na naplatu tih troškova.Presudom Osnovnog suda u Prijepolju, sudske jedinice u Novoj Varoši, potvrdjena je odluka Višeg suda u Užicu prema kojoj EPS ima obavezu da obešteti potrošača koji ga je tužio.S druge strane, EPS je dostavio presudu Osnovnog suda u Leskovcu kojom je potvrdjena prvostepena odluka Osnovnog suda kojom je isti zahtev odbijen kao neosnovan, te EPS nema razloga da nadoknadjuje štetu bilo kome.NOPS je navela da godinama apeluje da troškovi štampanja i dostavljanja računa potrošačima ne smeju dodatno da se naplaćuju, i da takva praksa nije u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.Ali, iz EPS-a tvrde da se „trošak garantovanog snabdevača“ ne odnosi na izdavanje i slanje računa, već pokriva deo opravdanih izdataka snabdevača i da ga je odobrila Agencija za energetiku i da je u skladu sa Zakonom o energetici.“S obzirom da je sudska praksa po ovom pitanju neujednačena i da postoje brojne nejasnoće, konačnu odluku moraće da donese Vrhovni kasacioni sud koji bi na sednici Veća gradjanskog odeljenja trebalo da zauzme načelni, obavezujući stav o ovom pitanju, kao što je to uradio po pitanju troškova bankarskih kredita“, navela je NOPS.Zbog toga upozorava, u slučaju da gradjani pokrenu parnicu i izgube je, a Vrhovni kasacioni sud zauzme stav da je „trošak garantovanog snabdevača“ opravdan i u skladu sa zakonom, sebe mogu dovesti u situaciju da plaćaju dodatne sudske i troškove advokata.“Ovom prilikom pozivamo Vrhovni kasacioni sud da se što pre izjasni o ovom spornom pravnom pitanju i reši višegodišnje nedoumice u vezi sa troškovima garantovanog snabdevača, trajno i sistemski“, apelovala je NOPS.NOPS je ukazala da se potrošačke organizacije „moraju ponašati razumno i odgovorno prema potrošačima, ne smeju se stavljati u uloge sudija i tumača propisa koje im po zakonu ne pripadaju“.“Izražavamo sumnju da svako masovno pozivanje i uvlačenje u sudske postupke sa neizvesnim ishodom nije u funkciji zaštite kolektivnih interesa potrošača, već nečijih ličnih interesa“, navela je NOPS.