Vozači se mole da tokom obustava poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i instrukcije saobraćajne policije.

Tokom obustave mogu se koristiti alternativni putni pravci Delimeđe – Baćica – Rasno – Duga Poljana – Novi Pazar i Delimeđe – Koniče – Žirče – Novi Pazar.