Novina, koja će svakako promeniti putovanja u EU, osim što predstavlja novo finansijsko opterećenje za građane trećih zemalja, u ovom periodu je i meta dezinformacija.

Građani Zapadnog Balkana poslednjih dana sa nervozom i nepoverenjem gledaju na najave o uspostavljanju novog Evropskog sistema putnih informacija i autorizacije (ETIAS) za ulazak u šengenski prostor, koji bi trebalo da bude uspostavljen negde na početku sledeće 2024 godine .

Reč je o novoj vrsti odobrenja za ulazak u zemlje EU i šengensku zonu, koja će koštati 7 evra. Evropska komisija je odlučna i kaže da taksa koja će se naplaćivati preko ETIAS sistema ne znači uvođenje novog viznog režima.

Sistem, čija je primena do sada nekoliko puta odlagana, kako Brisel kaže, odnosi se samo na povećanje bezbednosti unutar Unije kao odgovor na globalni porast terorističkih i kriminalnih aktivnosti i ne predstavlja nikakvu „ogradu“ za Balkan.

Međutim, novina koja će promeniti putovanje u EU, osim što predstavlja novo finansijsko opterećenje za građane trećih zemalja koji žele da uđu u Uniju, isti protekli period je meta kampanje dezinformacija raznih uticajnih centara koji, između ostalog kažu da ovaj poslednji korak u praksi EU znači uvođenje novog viznog režima za građane sa Zapadnog Balkana.

Prema ETIAS-u, putnici će morati obavezno da podnesu potvrdu svog identiteta, pošalju kopiju putne isprave i odgovore na niz pitanja o razlogu putovanja i pitanja koja se tiču njihove imovine i porodičnog statusa, kriminalne istorije, boravka u zemljama sukoba i druge osetljive teme. Za prijavu na ETIAS biće naplaćivana taksa od 7 evra, za sve putnike od 18 do 70 godina. Prijavu treba poslati najkasnije 96 sati pre datuma putovanja. Za maloletnike i osobe starije od 70 godina registracija je besplatna.

Dobijeno odobrenje od ETIAS-a važiće tri godine i tokom tog perioda broj putovanja u zemlje EU nije ograničen. Sa ETIAS dozvolom, makedonski državljani će moći da borave u EU najviše 90 dana u periodu od šest meseci. Za razliku od sadašnjeg modela, gde građani Makedonije i drugih balkanskih zemalja, osim Kosova, uglavnom mogu slobodno da prelaze granice članica EU, po ETIAS modelu će morati da čekaju odgovor zemlje u koju žele da putuju, a koji može biti i negativan.

Prijave će biti automatski obrađene na osnovu tri faktora. Proveravaće se da li se identitet poklapa sa pasošem, da li se podaci u pasošu poklapaju sa ostalim podacima u obrascu i da li je u pitanju ispravan pasoš, kao i da li se odgovori na osnovna pitanja poklapaju sa podacima u bazi podataka EU.

Faktori odobravanja Prijave će biti automatski obrađene na osnovu tri faktora. Proveravaće se da li se identitet poklapa sa pasošem, da li se podaci u pasošu poklapaju sa ostalim podacima u obrascu i da li je u pitanju ispravan pasoš, kao i da li se odgovori na osnovna pitanja poklapaju sa podacima u bazi podataka EU.

Komentari (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *