„Ako finansijski moćna ‘Al Dahra’ gasi stočarstvo, pa šta državi nije jasno? Koliko signala još treba da shvati da ima destruktivnu agrarnu politiku“, upitao je Kovačević i dodao da je u Srbiji „u zadnjih šest meseci, 48,1 odsto svinjarskog stočnog fonda nestalo“.

On je naveo i da će Nova stranka – Da se struka pita pratiti kretanje novca i kome su najčešće dodeljivane uvozne dozvole za meso i mleko.