“To što se decenijama dešavalo na Kosovu, zadnjih godina se dešava i na severu Vojvodine. Ako ne obratimo pažnju na ekonomsko jačanje mađarske nacionalne manjine, imaćemo vrlo brzo jednu novu temu, u kojoj, u zakasneloj fazi, nećemo imati puno manevarskog prostora, baš kao danas povodom Kosova”, ocenio je u Kovačević u saopštenju.

On je naveo da ono što se sada dešava po pitanju Kosova predstavlja direktnu posledicu višedecenijskog nerazumevanja značaja ekonomije kao osnovne baze integriteta jednog društva.

“Mađarska zajednica na severu Vojvodine ima jasnu podršku svoje mađarske države za bolji život u Srbiji kroz razne projekte, a naročito ‘Prosperitate’. Malo je pripadnika te zajednice koji nemaju dvojno državljanstvo. Gotovo četvrtina vojvođanske zemlje je već danas u vlasništvu ove zajednice. Ne treba da zameramo Viktoru Orbanu zbog fokusiranih interesa ka jačanju Mađara na severu Vojvodine, već našem rukovodstvu da to ne prepoznaje niti išta tim povodom preduzima”, dodao je Kovačević.