Zajedničko delovanje suptilnih klimatskih varijacija i sve veće antropogene smetnje na sponi voda-hrana-ekosistem-ekonomija stvaraju novi izazov u obezbeđivanju sigurnosti vode, hrane i ekosistema u većini endorejskih regiona.

Zajedno sa istraživačima iz kineskih i inostranih institucija Ge je predložio integrisani okvir kao sintetičku procenu uticaja višestrukih faktora pokretanja i spajanja na sponu voda-hrana-ekosistem-ekonomija u uslovima klimatskih promena.

Okvir uključuje spšoljašnje faktore kao što su temperatura i padavine i unutrašnje faktore kao što su tehnološki nivo, stopa rasta stanovništva, stopa urbanizacije i ekološki tok vode.

Kvantitativna analiza istraživača pokazuje da zajedničko delovanje ovih faktora na složeni sistem čovek-životna sredina dominira održivošću u endorejskim regionima. Rezultati studije objavljeni su u časopisu Naučni bilten (Science Bulletin), prenosi Sinhua.