Ta pruga je arterija za transport uglja. Kapacitet transporta tereta u jednom smeru biće udvostručen sa 50 miliona tona na 100 miliona tona po završetku proširenja.