„Pošto je ovaj predlog još uvek u razradi, krajnji cilj bi trebalo da bude da se uvede praksa da se u Srbiji plate nazivaju po bruto, a ne neto prihodima“, naveo je Kovačević u pisanoj izjavi.

On je dodao da bi radnici trebalo da razviju svest da na 50.000 dinara koje odnose kući, deo svoje zarade, na tu osnovicu je to danas 30.000 dinara, plaćaju državi.

„Jedan od važnijih ciljeva ekonomskog programa Nove D2SP je smanjenje tereta za poreze i doprinose poslodavaca sa 60 odsto na 50 odsto. U tom slučaju bi minimalna zarada mogla da ide u kratkom roku i do 50.000 dinara, a da štetu niko značajno ne pretrpi – ni poslodavac, ni država – a veliku korist da stekne radnik“, navodi Kovačević.