Pravo prijave imaju kandidati koji ispunjavaju uslove propisane Zakonom o sudijama.

Sudije iz drugih sudova na konkurs dostavljaju ličnu i radnu biografiju, a ostali kandidati ostalu dokumentaciju propisanu konkursnim uslovima.

Oglas je objavljen u Službenom glasniku 8. marta i traje 15 dana.

Podsećamo da je VSS na sednici, održanoj sredinom novembra prošle godine, odlučio da ne izabere niti jednog od trojice kandidata za sudiju Višeg suda, a po konkursu raspisanom još u oktobru 2022. godine.

Kandidati su bile sudije Osnovnog suda u ovom gradu Predrag Živković i Aleksandar Jovanović, kao i sudija Osnovnog suda u Sjenici Radan Nišavić.

Rad sve trojice tokom izbornog procesa i rangiranja ocenjen je kao izuzetno uspešan, a na sednici Visokog saveta sudstva razmatrane su kandidature Nišavića i Jovanovića.

Nakon pročitanih njihovih biografija i ocena tokom izbornog postupka, usledilo je glasanje, ali je ishod u zapisniku precrtan, tako da se ne može zaključiti kako su članovi VSS glasali.

Viši sud u Novom Pazaru, računajući i predsednicu Slađanu Čolović, ima osmoro sudija.