Namera Srbije je – po Đurićevim rečima – da “s obnovljenom energijom pristupi saradnji sa EU i radu na promeni percepcije naše zemlje u mnogim državama članicama”.

U saopštenju Ministarstva spoljnih poslova stoji da je Đurić rekao da Srbija poštuje evropske vrednosti i da želi da “doprinese zajedničkom prosperitetu i miru u Evropi”.

On je rekao da će spoljna politika Srbije “biti utemeljena na državnim i nacionalnim interesima, ali će to biti i politika pružene ruke i saradnje s prijateljima i partnerima u svetu”.

Srbija, kazao je ministar, ima i nedvosmislen ekonomski interes da još bliže sarađuje s EU koja je njen najveći partner i po spoljnoj trgovini i po prilivu stranih direktnih investicija.

Đurić je rekao i da dobri odnosi Srbije s vanevropskim zemljama mogu biti “zajednički politički i ekonomski resurs Srbije i EU” – piše u saopštenju.