U skladu sa procedurom Ministarstva za rad, građani koji pružaju pomoć u kući, personalnu asistenciju i druge oblike pomoći na osnovu akta Centra za socijalni rad zahteve za kretanje u vreme policijskog časa podnose lokalnoj samoupravi.

Načelnik Gradske uprave za izvorne i poverene poslove Džemil Divanefendić rekao je našem radiju da su dozvole u najvećem broju izdate negovateljima, roditeljima dece sa autizmom, kao i onima koji su u postupku izvršenja sudskih presuda viđanja deteta.

On je istakao da je 49 zahteva odbijeno, dok je 45 još uvek u proceduri kod Ministarstva za rad.

“Razlozi za odbijanje su različiti, a u najvećem broju to su bili zahtevi koji su se podnosili po drugom osnovu, kao što su privrednici ili poljoprivrednici, koji su tražili dozvolu za obavljanje svojih delatnosti. Jedan deo zahteva koji je odbijen podnele su osobe starije od 65 ili mlađe od 18 godina, a svi oni su dobili odgovarajuća obaveštenja“, rekao je Divanefendić.

On je pojasnio da među zahtevima ima i oko 20 koji su podneti po ranijoj proceduri, a koji nisu okončani, jer podnosioci još uvek nisu dostavili odgovarajuće isprave i dokaze na uvid.

Elektronski zahtev za dozvole za kretanje građana koji brinu o korisnicima socijalne zaštite putem Portala eUprava dostupna je na linku: https://euprava.gov.rs/usluge/5616 i zahtev će se proslediti opštini gde se nalazi prebivalište podnosioca.

Opština dalje zahtev, po definisanoj proceduri, proverava i šalje na obradu Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Rešenje koje donosi opština dostavlja se na adresu elektronske pošte koju je podnosilac zahetva naveo prilikom popunjavanja zahteva.

A.Bajrović