Prema podacima Ministarstva prosvete u koje je naš radio imao uvid 854 učenika prijavila su se elektronskim putem, dok je prijavu u školi podnelo njih 320.

Od prijavljenih, 569 učenika je izabralo biologiju, 444 geografiju, 80 istoriju, 51 hemiju, dok se 30 odlučilo za fiziku.

Učenici koji 2023. godine završavaju osmi razred, treba da se od 1. do 30. decembra izjasne koji će test, od pet ponuđenih predmeta – biologija, geografija, istorija, fizika ili hemija, raditi kao treći test na završnom ispitu.