Prema tim podacima u koje je radio Sto plus imao uvid u Novom Pazaru se svake godine rađa od 2.300 do 2.500 beba, čime se nastavlja trend pozitivnog prirodnog priraštaja.

Tokom prošle godine rođeno je 2.665 beba, a umrlih je bilo 1.022, dok je 2021. rođeno 2.455 a umrlo njih 1.449.

Slična situacija zabeležena je i 2020. godine kada je u matičnu knjigu rođenih bilo upisano 2.298 osoba.

U ovom odeljenju navode da se od ukupnog broja rođene dece čiji roditelji imaju prebivalište na teritoriji našeg grada, njih oko 500 godišnje rodi van Novog Pazara.

Novi Pazar kao najmlađi grad u Evropi, već deceniju beleži duplo veću stopu nataliteta u odnosu na stopu smrtnosti.