U tom Odeljenju su za radio Sto plus pojasnili da postoji nekoliko uslova koje majke moraju ispuniti prilikom konkurisanja za ovaj vid pomoći.

“Prvi uslov je da se dete rodilo nakon 1. januara 2022. godine. Drugi uslov nalaže da majke koje su dobile dete u tom periodu nemaju rešeno stambeno pitanje, odnosno nepokretnost koja je upisana na njih. Misli se na stan ili kuću”, pojasnio je Šef tog Odeljenja Haris Selimović.

Ukoliko majka planira izgradnju nepokretnosti, onda je neophodno da poseduje parcelu na kojoj planira izgradnju uz izdatu građevinsku dozvolu, dok u slučaju planiranja kupovine nepokretnosti neophodno je da poseduje Predugovor o kupovini koji mora biti na njeno ime.

Jedan od glavnih uslova diktira da novčana primanja majke i njenog partnera na mesečnom nivou moraju biti niža od dve prosečne plate na teritoriji države u mesecu podnošenja zahteva.

Maksimalan iznos subvencije je 20.000 evra.