Novi Pazar je jedan od svega pet gradova u Srbiji koji je Ministarstvu građevinarstva dostavio podatke o broju novih zahteva za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata, kao i o visini naknada i olakšicama za plaćanje legalizacije.

Rok za podnošenje zahteva za legalizaciju po Zakonu o legalizaciji objekata, koji je stupio na snagu 1. novembra prošle godine, istekao je 29. januara kao i rok koji su imale lokalne samouprave da utvrde visinu naknada i umanjenja.

Do sada je u Srbiji, prema ranije važećim propisima, podneto oko 720.000 zahteva za legalizaciju.