On je za radio Sto plus podsetio da se prijava završava 15.oktobra, te da je bitno da svi zainteresovani do tog datuma predaju makar zahtev kako bi procedura bila započeta.

“U toku je obrada predate dokumentacije za one koji su stekli uslov za priključenje, a istovremeno obrađujemo i zahteve koji su nepotpuni. Svi oni koji predaju zahtev do 15.oktobra imaju pravo da kasnije dopune dokumentaciju koja nedostaje”, naveo je Crnovršanin.

Komentarišući navode Stranke demokratske akcije Sandžaka (SDA) da Gradska uprava “nema pravo da naplaćuje” administrativnu taksu u ovom postupku, te da treba ukinuti i obavezu dostavljanja liste nepokretnosti, Crnovršanin je naveo da su oni postupali u skladu sa uredbom koju je propisala Vlada Repulblike Srbije.

“Plaćanje takse predviđeno je odlukom koja je skupštinski usvojena, i koja je prošla skupštinsku proceduru. Sve se sprovodi po uredbi koju je propisala Vlada, a mi se trudimo da nađemo povoljna rešenje za građane”, istakao je Crnovršanin.

Građani koji žive u nelegalno izgrađenim objektima vlasništvo nad njim dokazuju kupoprodajnim ugovorom, ugovorom o poklonu ili nekom drugom vrstom ugovora, saopšteno je ranije iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Lokalne samouprave po prijemu prijave imaju 15 dana da izdaju potvrdu da je moguće priključenje objekta na komunalnu infrastrukturu.

Ukoliko prijava bude odbijena moguća je žalba resornom ministarstvu koje ima rok od osam dana da na nju odgovori.