U odnosu na prethodnu, Novi Pazar će ove godine izdvojiti sedam miliona dinara manje za sufinansiranje medijskih sadržaja.

Konkursom je predviđeno sufinansiranje sadržaja namijenjenih za televiziju, radio, internet portale i štampane medije, a najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 200 hiljada dinara, a najveći 45 miliona dinara.

Medijski sadržaji treba da doprinesu istinitom, nepristrasnom i potpunom informisanju svih građana Novog Pazara, a u konkursu je detaljno navedeno 15 prioritetnih oblasti kojima bi predloženi projekti trebali da se bave.

Konkurs se raspisuje za sprovodenje projekata u trajanju od najviše godinu dana, a rok za dostavljanje projekata je 31. januar 2022. godine.

Gradsko veće Novog Pazara pozvalo je zainteresovane medijske stručnjake,  novinarska i medijska udruženja da u narednih 10 dana predlože članove konkursne komisije, koja će ocenjivati pristigle projekte.