Zaprašivanje će se obaviti na staništima komaraca – rekama, kanalima, barama i jezerima.

Suzbijanje će obaviti Društvo za dezinsekciju i deratizaciju “Eko-san plus” iz Beograda.