Kako je radiju Sto plus rečeno u lokalnoj samoupravi, tokom 2021. godine iz gradske kase Novog Pazara isplaćeno je preko 21,7 miliona, a godinu dana kasnije 21,4 miliona dinara građanima koji su podneli zahteve za naknadu štete zbog ujeda napuštenih životinja.

Do sredine aprila ove godine, oštećeni građani dobili su 7,4 miliona dinara.

Podaci Gradskog pravobranilaštva pokazuju da su poslednje tri godine protiv Grada Novog Pazara građani podneli 288 tužbi za naknadu štete nastale ujedom pasa lutalica, kao i 599 zahteva za zaključenje vansudskog poravnanja.

Napominju da su svi sudski predmeti iz 2021. i 2022. godine rešeni, dok je od 82 predmeta iz ove godine rešeno 53.

Kako je navedeno, iznos sredstava koji je grad isplaćivao na osnovu sporazuma kretao se od 40.000 do 50.000 dinara, dok su te cifre dostizale sumu od 60.000 pa do 100.000 dinara na osnovu sudskih poravnanja.

I dok se iz gradske kase svake godine isplaćuju višemilionske sume zbog ujeda pasa lutalica, “Gradska čistoća”, po sprovedenim tenderima, angažuje kompaniju “Avenija MB” za humano hvatanje i zbrinjavanje tih životinja, što je u 2021. i 2022 plaćala 12.000, a ove godine 14.000 dinara po jednom psu.

U modelu ugovora za 2021. godinu navodi se da je posao vredan 5,9 miliona dinara, a prošloj je taj iznos udvostručen. Tender za ovu godinu je završen pre nekoliko dana, a posao je, kao jedinom ponuđaču, poveren “Aveniji MB”, po ceni od 14.000 dinara po psu i važi godinu dana ili do utroška 14 miliona dinara, koliko je ukupno opredeljeno za tu uslugu.

Tom uslugom obuhvaćeno je humano hvatanje pasa lutalica, njihovo evidentiranje, mikročipovanje, vakcinisanje, sterilisanje, a sve u skladu sa Zakonom o dobrobiti životinja, a potom i njihovo vraćanje na prvobitno mesto hvatanja.