Naime, na portalu Uprave za javne nabavke i na sajtu grada danas je objavljen tender za izradu projektne dokumentacije, odnosno idejnog rešenja za lift, za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove.

U konkursnoj dokumentaciji navedeno je da je procenjena vrednost ovog posla, koji bi trebao da bude završen najkasnije za tri meseca, 150.000 dinara bez pdv-a.

Tender je otvoren do 27. decembra u 12 časova.