Prošle godine je u 15 novopazarskih osnovnih škola, bilo upisano ukupno 1.436 prvaka.

U prvi razred upisuju se deca rođena od 1.marta 2017. do 28. februara 2018. godine.

Pribavljanje potrebne dokumentacije vrši se preko aplikacije eUpis, a školi se dostavlja samo potvrda o obavljenom lekarskom pregledu.

Upis đaka traje do 31.maja, a škole mogu da ih upisuju i posle tog datuma.