Načelnik Gradske uprave Džemil Divanefendić pojasnio je da će na razgovor i testiranje biti pozvana 343 kandidata, a da će obuku moći da prodje najviše njih 206.

„Od onih koji će proći obuku (206 kandidata), angažovaćemo 172. Ostali će biti u rezervi, za slučaj da dođe do povećanog obima posla ili drugih nepredviđenih okolnosti. Testiranje kandidata obaviće Opštinska popisna komisija od 15. do 18. avgusta u Domu omladine“, naveo je Divanefendić.

Popisivači se angažuju za period od 23. septembra do 31. oktobra, a kako je ranije najavljeno, za terensku realizaciju biće potrebno 15.000 popisivača.

Preliminarna lista kandidata objavljuje se 20. avgusta, a konačna rang lista kandidata koji se pozivaju na obuku objavljuje se 26. avgusta.

Predvidjeno je da odabrani popisivači pohađaju petodnevne obuke u periodu od 29. avgusta do 16. septembra i detaljno upoznavanje sa Vodičem za popisivač i radom u aplikaciji za prikupljanje podataka.

Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Srbiji, sprovodiće se od 1. do 31. oktobra.