NOVI PAZAR – NVO Gra?anski forum iz Novog Pazara, uz podršku Ministarstva za kulturu i medije, objavio je novi SENT. Ovaj broj književnog lista tematski je posve?en savremenoj drami u Srbiji, a drame potpisuju Milenko Paji?, Branislav Bane Radiši?, Milan R. Simi?, Marija Kneževi?, Siniša So?anin, Aleksandar Novakovi? i Kristina ?ukovi?. “Naredni tematski broj bi?e posve?en se?anju na lik i delo Ismeta Rebronje, koji je preminuo 2006.godine”, najavio je za naš radio osniva? i glavni urednik SENT-a Enes Halilovi?.