Stručne službe PKS prate i izmenu regulative koja utiče na poslovanje i saradnju kompanija iz Srbije sa inostranim partnerima, usled usložnjavanja političke situacije u istočnoj Evropi.