Prvi tender, raspisan tokom juna, poništen je pre mesec dana jer su obe pristigle ponude bile za preko dva puta veće od procenjene vrednosti radova.

Za taj posao prijavile su se turska kompanija “Tašjapi” čija je ponuda iznosila 2.648.867.135,71 dinara bez poreza na dodatnu vrednost, odnosno, oko 22,4 miliona evra i “Novi Pazar put” koji je tražio 1.966.074.337,87 dinara, odnosno, blizu 16,7 miliona evra.

“Obe dostavljene ponude su odbačene po osnovu neprihvatljive ponuđene cene jer obe ponude značajno i neopravdano prekoračuju procenjenu vrednost nabavke”, naveli su iz “Puteva Srbije” u obrazloženju odluke o poništavanju tendera.

Radovi bi trebalo da traju 16 meseci, a obuhvatiće uklanjanje i rušenje oštećenih konstrukcija, ivičnjaka i kolovoza, pripremu podloge i nanošenje novih slojeva asfalta, uz uklanjanje telekomunikacionih i optičkih instalacija.

Od izvođača se očekuje i da izvrše rekonstrukciju mostova, sistema za odvodnjavanje, postave bankine, LED rasvetu, nove saobraćajne znakove, izgrade potporne zidove, ali i sve druge radove propisane glavnim projektom.

Pravo prijave na tender imaju kompanije koje su u prethodnih pet godina izvršili građevinske radove vredne najmanje 1,5 milijardi dinara, od kojih su bar dva slična ovim, a vredna su bar po 790 miliona dinara.

Rok za dostavljanje ponuda je 11. januar.

Radovi će biti finansirani iz kredita Evropske investicione banke i budžeta Republike Srbije.