Novom Pazaru su, na osnovu sprovedenog javnog poziva, odobrena 62 miliona dinara za rekonstrukciju Ulice generala Živkovića, do poslovne zone Mur.

Lokalna samouprava je u nekoliko navrata najavljivala rekonstrukciju te ulice, navodeći da je ukupna vrednost radova oko 100 miliona dinara.

Tutin će dobiti 40 miliona dinara za nastavak izgradnje saobraćajnice duž šetališta uz reku Vidrenjak, do izletišta “Promuklice”, a u cilju razvijanja turističkog potencijala te opštine.

Ministarstvo privrede ukupno je dodelilo 646,5 miliona dinara, a sredstva je dobilo 20 gradova i opština.

Najviše novca odobreno je Novom Pazaru, posle kojeg sledi Trstenik sa 52,8 miliona dinara namenjenih rekonstrukciji putne mreže.