NOVI PAZAR– Skupština opštine Novi Pazar usvojila je danas budžet za idu?u godinu u iznosu od skoro 1,4 milijarde dinara. Planom budžeta za 2008. godinu nije obuhva?eno još 28 projekata sa kojima je novopazarska opština konkurisala kod Nacionalnog investicionog plana. Kako je obrazložio potpredsednik skupštine Vujica Tiosavljevi?, u ovom trenutku se ne zna koji ?e projekti biti prihva?eni, “ali se o?ekuje” nekoliko miliona evra investicija i rebalans budžeta. Prema planu utroška sredstava, najviše novca, skoro tre?inu, bi?e izdvojeno za finansiranje organa lokalne samouprave. Projekti i rad novopazarskih mesnih zajednica u idu?oj godini bi trebalo da koštaju 132,5 miliona, osnovne škole ?e biti sufinansirane sa nešto više od 121 milion dinara, srednje sa 93,5 a državni univerzitet sa 25 miliona dinara. Razvoj i održzavanje sportskih klubova košta?e više od 42, dok ?e kultura dobiti svega 2,5 miliona dinara. Jedna od krupnijih stavki u troškovima opštine bi?e socijalna zaštita sa 64, i finansiranje rada de?jih vrti?a sa 23 miliona dinara. U budžet su uvršteni i troškovi finansiranja rada Regionalne televizije u iznosu od milion i 530 hiljada dinara. Budžet je usvojen uz malo rasprave i jedinu korekciju koju je predložila odborni?ka grupa koalicije Lista za Sandžak. Prema ovom predlogu, novoosnovanom Rijasetu Islamske zajednice Srbije na ?elu sa Ademom Zilki?em iz budžeta opštine bi?e odobreno sedam miliona dinara. Odbornici su usvojili i Strateški plan razvoja Novog Pazara za slede?ih pet godina, koji je do nedavno bio na javnoj raspravi. Na današnjoj sednici skupštinska ve?ina je odbila predlog odbornika Stranke zeleni da utvrdi odgovornost opštine za neuspeh na licitaciji za prodaju novopazarskog Sandžaktransa. Ovo prevozni?ko preduze?e je kupio izraelski Kavim pablik za oko milion evra, a novopazarsku opštinu je na licitaciji zastupao predsednik skupštine Zekerija Dugopoljac.