Konzorcijum kompanija iz Novog Sada, na čelu sa firmom G.A.T, pobedio je na tenderu lokalne samouprave Novog Pazara za rekonstrukciju i dogradnju Osnovne škole “Bratstvo”, kao i izgradnju zatvorenog bazena u sklopu te obrazovne ustanove, saznaje radio Sto plus.

Konzorcijum koji, pored G.A.T, čine “Tehno inženjering”, “HPS hio-protection system” i “Kvelt NS” iz Novog Sada, kao i “Ahis građevinski biro” iz Sremske Kamenice, jedini je dostavio ponudu na tender, a lokalna samouprava ju je proglasila prihvatljivom i predložila da se sa njima zaključi ugovor.

Njihova ponuda bila je preko 525,7 miliona dinara bez, odnosno, blizu 631 milion dinara sa porezom na dodatu vrednost, a sredstva za rekonstrukciju i izgradnju zatvorenog bazena OŠ “Bratstvo” obezbedila je Kancelarija za javna ulaganja.

Tokom tendera kompanija “Stambenogradnja” iz sela Dubovo, kraj Tutina, podnela je dva Zahteva za zaštitu prava ponuđača, ali je pre poslednjeg roka za predaju ponuda odustala od njih.

Direktor OŠ “Bratstvo” Dejan Kulundžić ranije je našem radiju kazao da kompletna rekonstrukcija obuhvata promenu fasade, elekstroinstalacija, grejanja, stolarije, mokrih čvorova, stepeništa, krova, ali izgradnju šest novih učionica, četiri kancelarije i lifta za učenike sa posebnim potrebama.

“Bazen će biti dimenzija 25 sa 12 metara, a osim učenika, moći će da se koristi i za pojedina takmičenja”, kazao je Kulundžić.

On je dodao da bi radovi trebalo da traju maksimalno 450 dana.

“Nakon sprovedenog tendera, izbora izvođača i konsultacija sa njim, uputićemo dopis Ministarstvu prosvete i tražiti mišljenje o tome kako da organizujemo nastavu dok budu trajali radovi. Najverovatnije će to biti u vidu skraćenja časova i rada u četiri smene”, izjavio je Kulundžić.

N. Kočović