Kako je „pomoć“ ponovo neselektivna, smatra NS, takvi će biti i efekti – simbolični i nedovoljni, a pravi razlog tog poteza je predizborno „korumpiranje“ te starosne grupe birača po savetu agencija za ispitivanje javnog mnjenja.

„Reč je o običnom marketinškom triku i korumpiranju birača, jer se odluka o jednokratnoj pomoći objavljuje samo mesec dana posle usvajanja budžeta za 2022. godinu, gde ovaj trošak, naravno, nije predvidjen“, navela je NS.

Da se radilo o brizi o socijalno ugroženim grupacijama, situacija bi se analizirala i bila sastavni deo budžetskih rashoda.

„Još drastičniji primer je pomoć za novorodjenu decu jer je odluka o tome objavljena samo dan nakon usvajanja budžeta“, navela je NS.