NOVI PAZAR-Nevladina organizacija Kulturni centar Damad iz Novog Pazara ove godine će raditi na monitoringu kulturnih prava Bošnjaka u Sandžaku i ženskih prava u školama. Kako ova NVO navodi, monitoring kulturnih prava Bošnjaka u Sandžaku ima za cilj da sačini analizu budžeta za zadovoljavanje kulturnih potreba i prati rad institucija kulture u lokalnim zajednicama. Projekat o ženskim pravima u učionici bi trebalo da ojača kapacitete obrazovnog sistema. U okviru projekta ove NVO, nastavnici će proći i dodatnu obuku.