„U proteklih 100 godina, pod snažnim rukovodstvom Komunističke partije Kine, Savez komunističke omladine Kine nikada nije zaboravio svoju prvobitnu nameru i misiju, čvrsto je imao na umu svoju misiju, da organizuje i usmerava generacije mladih ljudi, da pojačaju svoja uverenja i doprinose borbi za nacionalnu nezavisnost, oslobođenje naroda i ostvarivanje nacionalnog prosperiteta, kako bi se ostvarilo veliko podmlađivanje kineske nacije“, kazao je Si Đinping na skupu u Velikoj dvorani naroda u Pekingu.

Kako prenosi Kineska medijska grupa, Si je izjavio da je u novoj eri reformi, otvaranja prema svetu i procesa socijalističke modernizacije, Savez komunističke omladine, prilagođavajući se potrebama za preusmeravanje fokusa rada Partije i države, oslobodio um i agilno napredovao.

„Predvodio je sve članove Saveza da odašilju glas ere „Ujedinimo se za revitalizaciju kineske nacije“, da se istaknu na svim frontovima izgradnje modernizovane zemlje, da pokažu mladalački duh i duh neustrašive borbe, čime je dao važan doprinos reformama, otvaranju Kine prema svetu i socijalističkoj modernizaciji“, naglasio je Si.

Savez komunističke omladine, prema njegovim rečima, organizuje mlade ljude, što je spoj čvrstih uverenja i naučnosti pod inspiracijom ideala i verovanja.

„Prvi kongres saveza jasno je izneo uzvišeni ideal izgradnje komunističkog društva, pokazavši jasnu zastavu socijalizma, upalivši svetiljku ideala i osvetlivši svetlost vere u srcima generacija mladih ljudi“, dodao je.

Si je rekao da je „ovo najosnovnija i najtrajnija kohezija Saveza komunističke omladine“. „Istorija je u potpunosti dokazala da samo uvek visoko držeći zastavu komunizma i socijalizma Savez komunističke omladine može da formira najčvršće jedinstvo, iskuje borbeno najefikasniju organizaciju i uvek ujedinjuje omladinu pod zastavom partijskih ideala i uverenja“, istakao je.

Si je rekao i da Savez komunističke omladine Kine treba da pojača svoje upravljačke, organizacione i uslužne sposobnosti, kako bi usmerio mlade članove Saveza da u novoj eri izrastu u dobre omladince koji imaju ideale, mogu da preuzmu odgovornost, mogu da izdrže teškoće i spremni su da se bore, kao i da krenu napred na novom putu ka ostvarenju kineskog sna o nacionalnom podmlađivanju.

Takođe je, dodaje CMG, izrazio nade za budući rad Saveza komunističke omladine koji kako je rekao, kao prvo treba da „ostane istrajan u negovanju talentovanih kadrova za Partiju, kako bi uvek služio kao politička škola koja predvodi kineske mlade ljude u ideološkom napretku“.

Drugo, dodao je Si, treba da samosvesno ispunjava svoje obaveze, kako bi igrao avangardnu ulogu u mobilisanju mladih za neumornu borbu, treće,da uvek brine o mladim ljudima, kako bi služio kao najčvršća veza između Partije i kineske omladine i četvrto, da hrabro radi na menjanju samog sebe, kako bi se uvek razvijao kao napredna organizacija koja tesno prati korake Partije u novoj eri.

„Savez treba i samosvesno da se ponaša u skladu sa standardima o svestranom strogom upravljanju partijom, da se reformatorskim i stvaralačkim duhom striktno i praktično posvećuje sopstvenom razvoju i izgradnji, kao i da ispoljava epohalni duh energičnog napredovanja u vežbama i praksama u svim pogledima i po visokim standardima“, zaključio je Si.