Ta kompanija je za izgradnju deonice obilaznice, od Vareva ka Paralovu, u dužini od 2,3 kilometra jedina dostavila ponudu i to u vrednosti od 212.780.196,07 dinara, odnosno oko 1,8 miliona evra, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

Iako je ponuda “Novi Pazar puta” bila za oko 46 miliona dinara veća od procenjene vrednosti radova (166,6 miliona dinara bez PDV), tenderska komisija JP “Putevi Srbije” je odlučila da im poveri posao i dodeli ugovor.

“Ponuda ponuđača ‘Novi Pazar put’ je prihvatljiva iako je ponuđena ukupna cena veća od procenjene vrednosti javne nabavke, s obzirom da je analizom dostavljenog predmera i predračuna komisija utvrdila da su cene na nivou važećih tržišnih vrednosti”, navodi se u obrazloženju odluke o dodeli ugovora koju je potpisao direktor “Puteva Srbije” Zoran Drobnjak.

Rok za izvođenje radova na ovoj deonici obilaznice je 120 dana, a od izabranog izvođača se očekuje da izvrši čišćenje i sređivanje terena, betonira potporne zidove, asfaltira i postavi signalizaciju i drugu opremu.

Svidela vam se ova priča? Podržite Sto plus.

Izgradnja obilaznice oko Novog Pazara, kojom bi trebalo da se izmesti saobraćaj iz gradskog jezgra, traje gotovo 15 godina.

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović tokom poslednje posete Novom Pazaru izjavio je da je prilikom izgradnje obilaznice bilo “dosta problema sa eksproprijacijom zemljišta, da cena nije bila adekvatno procenjena, ali da veruje da će ova deonica biti završena sledeće godine”.