U danas objavljenom izveštaju se navodi da se kineski pogledi na ljudska prava kontinuirano obogaćuju i unapređuju u praksi, sa sopstvenom kognitivnom perspektivom i ideološkom konotacijom zasnovanim na stvarnim uslovima u zemlji.

Kina je formirala savremeni kineski pogled na ljudska prava sa “ljudima” u svom središtu, “razvojem” kao pokretačkom snagom i “životom u zadovoljstvu” kao ciljem, navodi se u izveštaju pod naslovom “Za život u zadovoljstvu – obrazloženje razvoja ljudskih prava u Kini”.

Napominjući da zaštita ljudskih prava u Kini znači konkretna dela, a ne reči, u izveštaju se navodi da je Kina ostvarila dostignuća korak po korak, podižući životni standard svojih građana od siromaštva do “gole egzistencije” i od umerenog prosperiteta uopšte do umerenog prosperiteta u svim aspektima.

Krećući na put ka višem cilju zajedničkog prosperiteta, Kina je posvećena obezbeđivanju “srećnog i dostojanstvenog života za jednu petinu svetske populacije”, navodi se u izveštaju.

Nove kineske ideje, mere i prakse u pogledu poštovanja i zaštite ljudskih prava takođe mogu da ponude inspiraciju za ostatak sveta, posebno za zemlje u razvoju, navodi se u izveštaju.

Uspeh Kine u promovisanju zaštite ljudskih prava u izveštaju se pripisuje odlučnom rukovodstvu Komunističke partije Kine, realističnom pristupu, orijentaciji na razvoj, pravnim smernicama i otvorenosti uma.

Kina se zalaže za poboljšanu razmenu i uzajamno učenje između civilizacija, rešavanjem “deficita upravljanja” u oblasti ljudskih prava, promovisanjem pravednijeg, ravnopravnijeg, razumnijeg i inkluzivnijeg globalnog upravljanja ljudskim pravima i zajedničkim radom na izgradnji ljudske zajednice sa zajedničkom budućnošću.