Zbornik je značajno štivo koje može olakšati razumevanje i analizu društvenog i političkog konteksta nastajanja “srpskog” višestranačja.

Partijski pluralizam u Srbiji – kontekst i ishodišta, partijska identifikacija u Srbiji u periodu 1990-2018. Godine, partijski sistem Srbije u periodu 1990-2022, lideri koji su obeležili 30 godina višestranačja u Srbiji, teme u izbornim kampanjama tokom tri decenije višestranačja u Srbiji, višestranačje kao pokretač nove medijske ere, geneza normativnog okvira izborne arene u Srbiji, teme su koje su obrađene u publikaciji.

Autori su sociolog, glavni istraživač u Demostatu, Srećko Mihailović; socijalni psiholog, vanredni profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Zoran Pavlović; politikolog, redovni profesor na Faklultetu političkih nauka u Beogradu, profesor dr Slaviša Orlović; savetnik IDN i profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Slavujević (preminuo 2020); politikolog, redovni profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, Siniša Atlagić; novinarka, urednik politike u listu Danas, Jasmina Lukač; politikolog, redovni profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, Milan Jovanović.

Urednici su Srećko Mihailović i Milomir Mandić.

Zbornik se može poručiti putem mejla uprava@demostat.rs