Naveo je da je svet iznova postao multipolaran i da, pored kolektivnog Zapada, postoje i druge velike svetske sile.

“Zapadnjaci u Srbiji ne priznaju ovu realnost i kolaps politike sankcija protiv Rusije kojoj se nije pridružila većina čovečanstva, kao što neće da vide civilizacijski kolaps Zapada koji sve više postaje antihrišćanski, antiporodični, antiljudski u svojim transhumanim agendama koje pokušava da nametne ostatku sveta”, ocenio je Obradović u saopštenju.

Dveri, dodao je, ne prihvataju “zapadni totalitarizam u vidu novih ultimatuma”, kao što je priznanje nezavisnosti Кosova i uvođenje sankcija Rusiji.

“Onaj ko zagovara primenu protivustavnog i kapitulantskog francusko-nemačkog sporazuma i uvođenje sankcija Rusiji, taj je za političku nestabilnost i rat. Upravo suprotno, Srpski pokret Dveri je za mir, kako u Ukrajini tako i u čitavoj Evropi, koja treba da gleda svoje evropske interese, a ne da služi američkim. A jedan od najvećih geostrateških evropskih interesa je saradnja sa Rusijom, kako energetska i ekonomska tako i politička i bezbednosna”, naveo je Obradović.

On je ocenio da će u Evropi doći do geopolitičkih promena u kojima Brisel “neće više odlučivati kako će se živeti u svim evropskim državama” i da će u takvoj Evropi “Srbija imati svoje mesto”.