“Smatram da je odavno trebalo da se pobune i ustanu protiv ovakvog stanja u srpskom pravosuđu. Međutim, građani Srbije ne mogu biti zadovoljni ovim konačno pozitivnim dešavanjima među javnim tužiocima ako se njihova pobuna završi samo na pitanjima njihovih ličnih smena i radnih mesta, dok sve drugo ostane po starom kao i do sada”, naveo je Obradović u pisanoj izjavi.

On je pozvao javne tužioce da se “oslobode pritisaka i straha i da pokrenu istrage protiv predstavnika najviše vlasti, jer sve osim toga je bežanje od izvora problema sistemske korupcije u našoj državi”.

“Кao primer toga bi trebalo da bude optužni predlog za krivično gonjenje predsednika Republike Aleksandra Vučića zbog više krivičnih dela kršenja Ustava Srbije: priznavanje kapitulacije ili okupacije, ugrožavanje teritorijalne celine i pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije”, rekao je Obradović.