Do prekida u odvijanju saobraćaja doći će zbog asfaltiranja te deonice puta Dojeviće – Tutin.

Vozači se mole da tokom obustave poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i koriste moguće alternativne putne pravce.