Obustava je planirana od 8 do 11 i od 12 do 16 časova, a u tom periodu vozači će morati da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i instrukcije saobraćajne policije za moguće alternativne pravce na ovom području.

Alternativni putevi tokom obustave su Delimeđe – Baćica – Rasno, Duga Poljana – Novi Pazar i Delimeđe – Koniče – Žirče – Novi Pazar.